CV

CURRICULUM VITAE

Leokadia Adamowicz
PRACOWNIA TKACTWA ARTYSTYCZNEGO
SZARA PRZYSTAŃ”

Krępa 49
59-170 Przemków
tel. 696 016 166
www.tkactwo.za.pl

email: leokadia.adamowicz@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2010 – Ośrodek Szkoleniowy w Łucznicy, certyfikowane warsztaty szkoleniowe:Tradycyjne Techniki Tkackie;
 • 1982 – Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie w województwie dolnośląskim zakończone egzaminem maturalnym;
 • lata 1980/1990 – zdobywanie doświadczenia oraz podnoszenie kwalifikacji w rękodziele artystycznym w kraju i za granicą (Belgia). Nauka m.in. w pracowni witrażu we Wrocławiu, współpraca z teatrem i działaniami wizualnymi oraz florystyką.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2017 rok

 • 24 lutego 2017 r. – Warsztaty tkackie w Lipnie
 • 30 marca 2017 r. – Warsztaty tkackie SP nr 14 w Głogowie
 • 5 czerwca 2017 r. – Warsztaty tkackie dla OHP
 • 12-16 czerwca 2017 r. – Udział w wydarzeniu „Ginące zawody” w Muzeum Etnograficznym w Ochli
 • 17 czerwca 2017 r. – Udział w Dniach Chojnowa: warsztaty tkackie i wystawiennictwo
 • 26 lipca 2017 r. – Warsztaty tkackie w Kurowicach
 • 10 sierpnia 2017 r. – Warsztaty tkackie w Jerzmanowej
 • 26 sierpnia 2017 r. – Udział w dożynkach w Świdnicy: warsztaty tkackie i wystawiennictwo
 • 4, 7, 13 października 2017 r. – Warsztaty tkackie w Galerii Sztuki w Legnicy
 • 25 października 2017 r. – Warsztaty tkackie w Przedszkolu nr 3 w Chojnowie

Cykliczne zajęcia:
styczeń-grudzień 2017 r. – warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie (1-2 spotkania tygodniowo)

2016 rok

 • styczeń – luty 2016 r. – Cykliczne warsztaty w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
 • styczeń – maj 2016 r. wystawa prac w Domu Kultury w Chojnowie
 • marzec 2016 r. zajęcia w SP 14 w Głogowie, w Świetlicy w Nielubii i w Świetlicy w Brzegu Głogowskim
 • kwiecień 2016 r. – warsztaty w Domu Wczasów Dziecięcych w Bukowcu
 • 30 maja – 3 czerwca 2016 r. – udział w wydarzeniu „Ginące zawody” w skansenie w Ochli
 • czerwiec 2016 r. – udział w wydarzeniu „Dni Chojnowa”
 • 1-2 lipca 2016 r. – udział w Festiwalu Ziemia i Pieśń w Szprotawie
 • 15-21 lipca 2016 r. – warsztaty w Chojnowie, we współpracy z Fundacją Promocji Sztuki „Transformator” z Wrocławia
 • sierpień – wrzesień 2016 r. – cykliczne warsztaty w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

2015 rok

 • 26-27 stycznia 2015 r. – Warsztaty Fundacja Rozwinąć Skrzydła, zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością psychiczną
 • luty 2015 r. – Warsztaty Ochla, Muzeum Etnograficzne
 • marzec 2015 r. – Cykliczne warsztaty w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
 • 25 kwietnia 2015 r. – Członkostwo w jury konkursu plastycznego w Bibliotece w Polkowicach
 • 16 maja 2015 r. – Rozpoczęcie sezonu w Pracowni Szara Przystań w Krępie, warsztaty dla dzieci z Sobina
 • 1 czerwca 2015 r – Szkoła Podstawowa w Przecławiu, warsztaty dla 130 uczniów
 • 8 czerwca 2015 r. – Warsztaty dla OHP w Amazonce, w Ostaszowie
 • 3-4 lipca 2015 r. – Święto Ziemi i Pieśni w Szprotawie, wystawa prac i warsztaty
 • 23 sierpnia 2015 r. – Warsztaty podczas gminnych dożynek w Krępie
 • 29 sierpnia 2015 r. – Członkostwo w komisji oceniającej namioty i wieńce w trakcie dożynek w Radwanicach
 • 5-6 września 2015 r. -Krosno Odrzańskie, Turniej Rycerski, warsztaty i wystawiennictwo prac
 • 20 września 2015 r. – U Progu Jesieni, Ochla, warsztaty i wystawiennictwo prac

2014 rok

 • Wrzesień, październik, listopad 2014 – cotygodniowe warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Ochli
 • 24.02-28.02.2014  – Warsztaty tkackie i wyrobu biżuterii dla dzieci w czasie ferii zimowych, Biblioteka Publiczna w Polkowicach
 • 15.05.2014 – rozpoczęcie sezonu letniego w pracowni Szara Przystań w Krępie
 • 02.04.2014-06.04.2014 – cykliczne codzienne warsztaty na imprezie-Ginące Zawody w Muzeum Etnograficznym w Ochli
 • 05.07 i 06.07.2014 – święto Landu Brandenburgii w mieście Spremberg, prezentacja rzemiosła artystycznego wystawców z Polski
 • 11.07 i 12.07.2014 – udział w dniach Ziemi i Pieśni w Szprotawie
 • 23.08.2014 – Jarmark Tkaczy w Chełmsku Śląskim
 • Październik-listopad 2014, Trzebnica – cykl 15 spotkań w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego
 • 22-23.06.2013- udział w XI Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego w Chojnowie;
 • 14-16.06.2013- uczestnictwo w projekcie pn. Mapa inicjatyw kulturalnych Euroregionu Sprewa – Nysa- Bóbr, którego głównym celem była promocja najbardziej wartościowych zjawisk kultury regionu;
 • 13.06.2013- otwarcie działalności gospodarczej- Szare Przystanie;
 • październik/ listopad 2012- udział w projekcie dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury- Edukacja Artystyczna pn. „Radość tworzenia. Utkane z marzeń, zlepione ze snów”, w ramach którego dzieci i młodzież w liczbie 1000 , ze szkół podstawowych i gimnazjów Chojnowa stworzyły pod moim okiem 4 duże gobeliny (2×2 metry) obrazujące cztery pory roku;
 • czerwiec 2012- uczestnictwo w Workshop sztuki tkackiej w Ośrodku Kultury w Lubinie – Wzgórze Zamkowe;
 • luty/ maj 2012- prowadzenie cyklicznych warsztatów tkackich dla dzieci i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie;
 • wrzesień 2011- przeprowadzenie warsztatów tkackich podczas Gminnego Święta Plonów;
 • 01-05.02.2010-warsztaty tkackie dla dzieci pn. „ Ferie w zaczarowanej bibliotece” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach;Podczas zajęć dzieci inspirowane głośnym czytaniem „ ksiąg tajemnych” tkały fantastyczne wzory, z których został uszyty kilim, a następnie wykonana została zakładka do książek, na której umieszczono zdjęcia tejże pracy;
 • Warsztaty tkackie w Placówce Socjalizacyjnej „ Skarbek” w Polkowicach;
 • 2010-2007- cykl warsztatów tkackich dla dzieci i młodzieży w Polkowickim Centrum Animacji;
 • 09.02.2007- prowadzenie warsztatów tkackich w Przemkowskim Ośrodku Kultury;
 • 2007-warsztaty tkackie dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach;

WYSTAWY:

Moje prace autorskie można było obejrzeć podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów, a także w:

 • Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Ochli
 • Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze były to kompozycje wzorowane na pracach Wandy Bibrowicz;
 • Centrum Kultury Muza w Lubinie – Tkactwo artystyczne;
 • Ośrodku Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie;
 • Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach- z wernisażem pn.„ Przestrzeń tkana słowami”;
 • Wystawa zakończona finisażem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie;
 • Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Przemkowie;
 • Hrubieszowie- wystawa pn. Tkactwo w Regionie;
 • Polkowickim Centrum Animacji.

INNE:

 • Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Dać Nadzieję z Lubina;
 • Prowadziłam warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z Fundacji Sprawni Inaczej oddział Wrocław;
 • 26-29.07- udział w Plenerze Malarskim pn. „ Maluj w plenerze” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce;
 • Pracowałam w Wiejskim Ośrodku Kultury w Sobinie, gdzie uczyłam dzieci z okolicznych wsi tkactwa. Uczestnicy tychże warsztatów przekazali na ręce pani dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze pracę zbiorową wykonaną podczas warsztatów w wielkości 200/180 cm do zbiorów muzealnych ;
 • Uczyłam techniki tkactwa także dzieci z Domu Dziecka w Szprotawie, gdzie do dziś wisi przepiękna praca zbiorowa wykonana przez dzieci;
 • Wielokrotnie przeprowadziłam warsztaty tkackie dla dzieci przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie;
 • Otrzymałam także dyplom uznania od Dyrektora Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy za profesjonalne przygotowanie uczestników do III Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego i Kartki Wielkanocnej – Wiosna.
 • Wielokrotnie prowadziłam także warsztaty dla grup zorganizowanych i osób prywatnych w swojej pracowni Szara Przystań we wsi Krępa.